#BarangayEleksyon2018

Sa Lunes, Mayo 14, 2018, buong bansa ay boboto para sa 2018 Barangay Elections matapos ang ilang ulit na pagpapaliban nito. Kung ikaw ay botante, narito ang ilang mga paalala para sa maayos na pagboto:

Bumoto ayon sa plataporma’t prinsipyo. Public office is a public trust. Kaya naman mahalaga na ang mga iboboto mong kandidato ay may integridad at may mga konkretong plano para sa inyong barangay. Huwag papadala sa nakasanayan na o dahil sa kilala lamang. Tandaan mo, tatlong taon din silang nasa posisyon.

Read Also: The Philippines’ First “First Lady”

Huwag matakot magtiwala sa mga bagong kandidato. Lalong-lalo na kung ang nakaraang administrasyon ay wala namang masyadong nagawa at walang improvement sa track record, mas maiging suriin ang plataporma ng mga bagong sabak at kung magtiwala sa hatid nilang pagbabago.

Bumoto nang maaga upang hindi maabala.

Kung ikaw ay registered voter, bumoto ka. Huwag hayaang magamit ng iba ang iyong pangalan o di-kaya nama’y masayang ang iyong boto. Ang pagboto ay responsibilidad mo bilang isang mamamayang Pilipino.

Tanggihan ang anumang uri ng pangangampanya sa araw ng eleksyon at huwag tumanggap ng suhol mula sa kahit na sino.

Read Also: The Duterte Leader: The Man And Legend

Maging mapagmatyag sa anumang kahina-hinalang kilos sa voting precinct at ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga iregularidad na iyong nakita.

Dom writes for pay by day and writes for passion by night. He is a Japan major at the University of the Philippines. He’s fond of ramen and anime but not of nice people.

Leave a Reply