Bakit Walang Pambansang Bayani ang Pilipinas?

Walang National Hero ang Pilipinas. As in walang THE national hero. At ang debate kung sino kina Rizal at Bonifacio ang dapat na maging Pambansang Bayani ay walang pakinabang.

Para saan kung masasagot ang debate? Ika-uunlad ba ng bayan? Ika-tatalino ba ng ating mamamayan? Ika-aayos ba ng pag-iisip, ikalalawak ba ng pang-unawa ng ating mga lider?

Wala tayong Pambansang Bayani dahil walang batas na nagtatakda nito. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ito ang mga katangian o qualifications ng isang Bayani:

  • Those who have a concept of nation and thereafter aspire and struggle for the nation’s freedom. Mayroon silang kamalayang pambansa, nagsikap at lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas.
  • Those who define and contribute to a system or life of freedom and order for a nation. Mayroon silang ambag sa pagkakabuo ng isang maayos at malayang lipunan Pilipino.
  • Heroes are those who contribute to the quality of life and destiny of a nation. Sila ay nakapag-ambag sa ikauunlad at kinabukasan ng bayan.
  • A hero thinks of the future, especially the future generations. Isinasa-alang-alang ng isang bayani ang kinabukasan ng susunond na salinlahi.
  • The choice of a hero involves not only the recounting of an episode or events in history but of the entire process that made this particular person a hero. Ang paghirang sa isang bayani ay hindi lamang nakatuon sa pag-alala ng mahahalagang pangyayari kundi sa kabuuan ng mga karanasan at kaganapan sa buhay ng taong ito na humubog sa kanyang kabayanihan.

Kung gagamitin natin ang criteria ng NCAA, hindi lamang sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ang maituturing na bayani. Halos lahat ng lumaban para sa ganap na kalayaan ng Pilipinas ay maituturing na bayani.

Noong 1995, ang National Heroes Committee ay may siyam na mga bayani na inirekomenda na tawaging National Heroes, ngunit hindi naman nabigyan ng kaukulang aksyon. Sila ay sina Andres Bonifacio, Jose Rizal, Apolinario Mabini, Marcelo H. del Pilar, Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, Gabriela Silang, at Emilio Aguinaldo.

Kaya laging tatandaan, wala tayong “National Hero”. Mayroon tayong mga National Heroes.

Dom writes for pay by day and writes for passion by night. He is a Japan major at the University of the Philippines. He’s fond of ramen and anime but not of nice people.

Leave a Reply